Logo Platformy Startowe

Spotkanie pt. „Lądowanie w EPT” odbędzie się w czwartek (30 marca).

To okazja, by zapoznać się z projektami oraz innowacyjnymi produktami stworzonymi w ramach Platformy Startowej Hub of Talents.

Ilustracja do tekstu

Dziś – 28 marca - rozpoczął się konkurs na wsparcie przedsiębiorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach. Do podziału jest blisko 20 mln zł.

- Kilkaset milionów euro trafi na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Premiowane będą przede wszystkim innowacyjne pomysły i wdrażanie nowoczesnych technologii przez przedsiębiorców. Dlatego w tym programie zabezpieczyliśmy też środki na nowoczesne wsparcie sektora regionalnej gospodarki.

Sala sesyjna

Na dzisiejszej (28 marca) sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego radni większością głosów przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania Zakładu ZAP Sznajder Batterien w Korszach.

Stanowisko zostało zgłoszone z inicjatywy klubów radnych PSL i PO. Stosunek głosów wynosił: 17 – za, 6 – przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Treść stanowiska w załączeniu.

Logo PARP

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.