Artykuły z kategorii

Szybki PIT - ilustracja do tekstu

Ułatwienie dotyczy emerytów i rencistów, którzy chcieliby wesprzeć organizacje pożytku publicznego 1 proc. podatku.

Teraz wystarczy zadeklarować chęć pomocy i wskazać stowarzyszenie.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Dzięki pieniądzom unijnym wzmacniamy włączenie społeczne w regionie.

O możliwościach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020 opowiemy na konferencji w środę 29 marca w Elblągu.

Tory

Przewozy Regionalne informują, że od 28 marca do 10 czerwca 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów.

Dzięki wprowadzonym zmianom godziny kursowania pociągów zostaną dostosowane do rozkładów lotów portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Ilustracja do tekstu

Ponad 15 mln zł wynosi ogólna pula środków przeznaczonych do dofinansowania projektów w konkursie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konkursie przewidziano 2 typy wsparcia: